Καλώς ήλθατε στο e-apps.gr,
την Πλατφόρμα Cloud Εφαρμογών.

Εφαρμογές

Online Εφαρμογή Έκδοσης Κοινοχρήστων Πολυκατοικιών
Χρήστες: Εταιρείες & Διαχειριστές Πολυκατοικιών
Βοηθητικό εργαλείο για δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων σε μορφή DXF
Χρήστες: Τοπογράφοι & Πολιτικοί Μηχανικοί
Υπολογισμός νόμιμης αμοιβής Ενεργειακών Επιθεωρητών
Χρήστες: Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Υπολογισμός νόμιμης αμοιβής για Τοπογράφους & Πολιτικούς Μηχανικούς
Χρήστες: Τοπογράφοι & Πολιτικοί Μηχανικοί
Δημιουργία προσφορών εξωτερικής θερμομόνωσης από την ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΟΕ
Χρήστες: Ενεργειακοί Μελετητές & Επιθεωρητές
Εκτίμηση κόστους - εργαστηριακών ελέγχων, μελέτης και ενισχύσεων - που θα προκύψει από τον έλεγχο του κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ
Χρήστες: Πολιτικοί Μηχανικοί, Μελετητές και Εργολάβοι