Υποστήριξη εφαρμογών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να λάβετε υποστήριξη για τις εφαρμογές σας. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό ζήτημα το οποίο δε σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@e-apps.gr.

Εφαρμογή Εταιρεία E-mail
Κοινόχρηστα Gardos-Software koinoxrista@e-apps.gr
Τοπογραφικό Gardos-Software topografiko@e-apps.gr
Αμοιβές 2Ε Gardos-Software amoives2e@e-apps.gr
Αμοιβές Τοπογραφικών Gardos-Software amoivestopo@e-apps.gr