Κέντρο Βοήθειας

Οδηγίες Χρήσης - Τοπογραφικό

Επεξεργασία δεδομένων

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το μενού αριστερά για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα του αρχείου σας.Εισαγωγή/Εξαγωγή συντεταγμένων σημείων

Στις οθόνες “Συντεταγμένες οικοπέδου” και “Συντεταγμένες βοηθητικών σημείων” έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε και να εξάγετε τις συντεταγμένες σας. Οι συντεταγμένες πρέπει να έχουν την παρακάτω μορφή:

482560.6086,4206395.4203
482550.8190,4206390.9224
482563.6514,4206360.0984
(...)
Χρησιμοποιούμε cookies! (Διαβάστε την Πολιτική)
Αποδοχή απαραίτητων Αποδοχή όλων