Κέντρο Βοήθειας

Οδηγίες Χρήσης - Αμοιβές Τοπογραφικών

Διαθεσιμότητα πλατφόρμας

Το e-apps.gr είναι μία online υπηρεσία υψηλής διαθεσιμότητας (highly available) και υψηλής ανθεκτικότητας (highly durable).

Υψηλή διαθεσιμότητα

Με τον όρο αυτό εννοούμε μία υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης κάποιου από τους server της ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου datacenter της.

Όλη η υποδομή του e-apps.gr είναι μοιρασμένη σε διαφορετικά datacenters σε διαφορετικές χώρες, ακολουθώντας την πρακτική Ν+1. Η μέθοδος αυτή σημαίνει ότι πάντα έχουμε έναν έξτρα server σε επιφυλακή, έτοιμος να αναλάβει δουλειά σε περίπτωση που κάποιος από τους ενεργούς server μας αποκτήσει κάποια βλάβη.

Υψηλή ανθεκτικότητα

Με τον όρο αυτό, εννοούμε μία υπηρεσία που αποθηκεύει τα δεδομένα της με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν αυτά να “επιβιώσουν” σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων όπως κατάρρευση κάποιου σκληρού δίσκου, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ..

Στο e-apps.gr, όλα τα δεδομένα που διαχειριζόμαστε, αποθηκεύονται σε πολλαπλούς δίσκους (RAID 10) και σε πολλαπλά datacenter, πάντα με τη χρήση κρυπτογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι το μέγιστο επίπεδο ανθεκτικότητας.
Χρησιμοποιούμε cookies! (Διαβάστε την Πολιτική)
Αποδοχή απαραίτητων Αποδοχή όλων