Κέντρο Βοήθειας

Οδηγίες Χρήσης - Κοινόχρηστα

Είδος Θέρμανσης

Η εφαρμογή καλύπτει όλα τα είδη θέρμανσης και όλους τους μετρητές (Ωρομετρητές, Θερμιδομετρητές):

Κεντρική

Αν έχετε κεντρική θέρμανση, επιλέξτε το είδος θέρμανσης “Κεντρική” στην οθόνη “Γενικά”. Έπειτα θα πρέπει να ορίσετε το ποσοστό συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων στα έξοδα θέρμανσης.

Αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές

Αν έχετε αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, επιλέξτε το είδος θέρμανσης “Αυτόνομη με ώρες” στην οθόνη “Γενικά”. Έπειτα θα πρέπει να μεταβείτε στην οθόνη “Αυτόνομη Θέρμανση” για να ορίσετε τους συντελεστές ei και fi. Αυτοί οι συντελεστές είναι κάποιοι μικροί αριθμοί (π.χ. 0,21) οι οποίοι προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του μηχανολόγου μηχανικού. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τους σωστούς συντελεστές και δεν πρέπει για κανένα λόγο να συμπληρώσετε τυχαία νούμερα διότι θα προκύψουν λάθος ποσά στα έξοδα θέρμανσης.

Αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές και χιλιοστά

Το παραπάνω είδος θέρμανσης συναντάται συχνά σε παλιές πολυκατοικίες. Οι διαφορές με το προηγούμενο είδος θέρμανσης είναι οι εξής: 1) Δε χρειάζεται η εισαγωγή των συντελεστώ ei και fi, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσετε τα χιλιοστά ή εκατοστά του κάθε διαμερίσματος για την κατηγορία θέρμανση στην οθόνη “Χιλιοστά”. 2) Στην οθόνη “Γενικά” θα πρέπει να ορίσετε το πάγιο θέρμανσης.

Αυτόνομη θέρμανση με θερμιδομετρητές

Σε αυτό το είδος θέρμανσης θα πρέπει να συμπληρώσετε ακριβώς τις ίδιες φόρμες με το είδος θέρμανσης “Αυτόνομη με ωρομετρητές”.

Αυτόνομη θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης με ωρομετρητές

Αν έχετε αυτόνομη θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης με ωρομετρητές, επιλέξτε το είδος θέρμανσης “Αυτόνομη & Ζ.Ν.Χ με ώρες” στην οθόνη “Γενικά”. Έπειτα θα πρέπει να μεταβείτε στις οθόνες “Αυτόνομη Θέρμανση” και “Ζ.Ν.Χ.” για να ορίσετε τους συντελεστές ei και fi. Αυτοί οι συντελεστές είναι κάποιοι μικροί αριθμοί (π.χ. 0,21) οι οποίοι προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του μηχανολόγου μηχανικού. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τους σωστούς συντελεστές και δεν πρέπει για κανένα λόγο να συμπληρώσετε τυχαία νούμερα διότι θα προκύψουν λάθος ποσά στα έξοδα θέρμανσης.

Αυτόνομη θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης με θερμιδομετρητές

Σε αυτό το είδος θέρμανσης θα πρέπει να συμπληρώσετε ακριβώς τις ίδιες φόρμες με το είδος θέρμανσης “Αυτόνομη και Ζ.Ν.Χ. με ωρομετρητές”.
Χρησιμοποιούμε cookies! (Διαβάστε την Πολιτική)
Αποδοχή απαραίτητων Αποδοχή όλων